CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA PRZYWÓDZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE LEADERSHIP (Program MBA)

CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA PRZYWÓDZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE LEADERSHIP (Program MBA)

www.chrzescijanskie-przywodztwo.pl

rejestracja: www.podyplomowe.uksw.edu.pl (pod Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

ORGANIZATOR: Fundacja Promocji Chrześcijaństwa, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Wydział Teologiczny UKSW.

Nasza misja: kształtujemy skutecznych liderów kierując się wartościami, które promuje chrześcijaństwo. Kreujemy lepszą rzeczywistość poprzez kształtowanie przywódców. Wierzymy, że zmiana zaczyna się od pojedynczych ludzi, którzy inspirują innych  i wyznaczają im drogę.

Nasza oferta: poprzez interdyscyplinarny program nauczania rozwijamy i ćwiczymy spójny model przywództwa oparty o silne wartości, praktyczne doświadczenie, przykładną pracę oraz duchowość. Wierzymy w żelazną konsekwencję życia według zasad oraz celowość podejmowanych działań.

Co nas wyróznia: redefiniujemy pojęcie studiów MBA. Tworzymy elitarne studia przywództwa kierujące się promocją wartości chrześcijańskich w życiu prywatnym i środowisku zawodowym. Zatrudniamy najlepszych trenerów i praktyków. Oferujemy indywidualne prowadzenie oraz opiekę tutora czuwającego nad postępami studentów.

Celem studiów jest przekazanie studentom twardych umiejętności menadżerskich oraz wykształcenie kluczowych kompetencji przywódczych. Wyposażamy naszych absolwentów w wiedzę i umiejętność jej aplikacji w codziennej praktyce zawodowej i pracy społecznej.

Grupę docelową stanowiąmenedżerowie, przedsiębiorcy, urzędnicy, polityków, generałowie, liderzy wspólnot, liderzy społeczni, kierownicy fundacji i organizacji pozarządowych, szkolnictwa, szpitali, policji, harcerstwai sportu. Wierzymy, że przywództwo potrzebne jest we wszystkich dziedzinach życia.

Kształtujemy profesjonalistów orazmężów stanu, ludzi którzy poprzez swoją pracę mają wpływ na innych.

Program studiów Leadership MBA podzielony został na dwie główne części:

 • Przywództwo (50%)
 • Zarządzanie (50%)

Zakres tematyczny przywództwa obejmuje m.in.:

 • Określenie misji życiowej i rozeznanie powołania
 • Przedsiębiorczość i kreatywność
 • Przywództwo w Piśmie Świętym
 • Moralne i etyczne aspekty przywództwa
 • Tworzenie i odkrywanie inspirującej idei, misji i wizji
 • Określenie systemu wartości zespołu i organizacji
 • Komunikacja i budowanie relacji międzyludzkich
 • Skuteczne i etyczne negocjacje
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Style i strategie przywództwa

Zakres tematyczny zarządzania obejmuje m.in.:

 • Zarządzanie strategiczne w organizacji
 • Zarządzanie ludźmi i projektami
 • Zarządzanie kreatywnością i innowacyjnością
 • Teoria Ograniczeń Goldratta
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Metody i narzędzia podejmowania decyzji
 • Controlling i rachunkowość zarządcza
 • Ekonomia menadżerska
 • Prawo pracy, prawo spółek oraz prawo podatkowe
 • Tworzenie strategii marketingowej

Informacje dodatkowe:

Studia Leadership MBA w Chrześcijańskiej Szkole Przywództwa trwają 4 semestry (dwa lata). Nauczanie prowadzone jest w formie cyklicznych zjazdów odbywających się z częstotliwością dwóch razy w miesiącu (piątki i soboty). Łączna liczba wykładów i warsztatów przewidzianych w ciągu roku akademickiego wynosi 303 godzin.

W ramach Studiów prowadzona jest platforma e-learningowa, która umożliwia korzystanie z udostępnionych skryptów z zajęć oraz stanowi miejsce wymiany informacji.

Organizator przewiduje dodatkowo organizację konferencji lub seminarium w ramach promocji studiów, bezpłatną dla uczestników studiów podyplomowych.

Czesne za rok 2015/2016 wynosi 970 PLN / miesiąc.

Zebranie pracowników naukowo-dydaktycznych WT dnia 19.01.2015 godz. 9.00

Zapraszamy wszystkich pracowników Wydziału Teologicznego na zebranie w dniu 19 stycznia 2015 r. godz. 9.00. Po zebraniu rozpocznie sie posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego.

Nowa propozycja edukacyjna WT - Kursy homiletyczne. Zapraszamy!

Wydział Teologiczny UKSW zaprasza do wzięcia udziału w nowej propozycji edukacyjnej - kursów homiletycznych. Proponujemy 7 rodzajów kursów:

 

Formalne aspekty przepowiadania (7 II 2015)

Homilie i rekolekcje dla dzieci (13/14 II 2015)

Homilie i rekolekcje dla dorosłych (10/11 IV 2015)

Kazania okolicznościowe (17 IV 2015)

Homilie i kazania przez media (18 IV 2015)

Homilie i rekolekcje dla młodzieży (24/25 IV 2015)

Homilie i rekolekcje dla studentów (15/16 V 2015)

 

Informacje szczegółowe dotyczące rekrutacji

Zapisy na kurs: http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/60

Informacje, opisy poszczególnych kursów

Więcej informacji na stronie: http://szkolamowcow.wt.uksw.edu.pl/

Lista czasopism punktowanych MNiSW

Link do ogłoszonej listy czasopism punktowanych MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych_20141231.html

Nasze czasopisma wydziałowe mają:

Colletanea Theologica  - 10 pkt  (lista C)

Kultura Media Teologia  - 6 pkt (lista B)

Studia Theologica Varsaviensia - 7 pkt (lista B)

Warszawskie Studia Pastoralne - 8 pkt  (lista B)

IV edycja Diamentowego Grantu (termin 16.02.2015)

Informujemy o możliwości składania wniosków do IV edycji Diamentowego Grantu (termin - 16.02.2015).

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Etyki w semestrze letnim 2014/15

Aby zostać przyjętym na Podyplomowe Studia Etyki należy: należy złożyć w dziekanacie / pok. 061 / wypełniony

kwestonariusz oraz n/w dokumenty:

    .      Kwesionariusz osobowy na studia - pobierz 

·         Kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 strona; oryginał do wglądu)

·         Dwa zdjęcia

·         Odpis i kserokopia dyplomu magisterskiego

·         W przypadku osób duchownych – skierowanie Wyższych Przełożonych

Dokumenty przyjmowane są od dnia od dnia 20 grudnia  2014 r.

   Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Życzenia na Boże Narodzenie

"Łaską, która ukazała się światu, jest Jezus, narodzony z Maryi Dziewicy, prawdziwy Człowiek i prawdziwy Bóg. Wszedł On w naszą historię, dzielił naszą drogę. Przyszedł, aby nas wyzwolić z ciemności i dać nam światło. W Nim ukazała się łaska, miłosierdzie, czułość Ojca: Jezus jest Miłością, która stała się Ciałem. Jest nie tylko nauczycielem mądrości, nie jest jakimś ideałem, do którego dążymy i wiemy, że jesteśmy od Niego nieubłaganie dalecy, ale jest sensem życia i historii, który rozbił swój namiot pośród nas”.

Papież Franciszek, Homilia w trakcie Pasterki w roku 2013

W imieniu Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie składam serdeczne życzenia przeżycia miłości Boga, którą jest Nowo Narodzony.

 

                                                                                  Ks. prof dr hab. Piotr Tomasik

                                                                                  Dziekan Wydziału Teologicznego

Konferencja naukowa "MIEJSCA MODLITWY I MIEJSCA ŚWIĘTE W RELIGIACH ŚWIATA" (17.12.2014)

Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW zaprasza na konferencję naukową "MIEJSCA MODLITWY I MIEJSCA ŚWIĘTE W RELIGIACH ŚWIATA", któraodbedzie się 17 grudnia 2014 r., godz. 09.00-12.30 w Centrum Formacji Misyjnej, ul. Byszewska 1, Warszawa.

Pobierz plakat

Copyright © 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach