"Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki - nowe fakty"- ogólnopolska konferencja (15.10.2014)

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki - nowe fakty", która odbędzie się 15 października 2014 r. o godz. 9.30, ul. Dewajtis 5, w Auli Jana Pawła II, z okazji 30. rocznicy uprowadzenia i zabójstwa kapłana męczennika.

Powszechnie wiadomo, że okoliczności śmierci ks. Popiełuszki w październiku 1984 roku wciąż są okryte tajemnicą z punktu widzenia historycznego. Pozostaje też wiele do powiedzenia o znaczeniu społecznym, jak też religijnym tego wydarzenia. Niniejsza konferencja ma poruszyć te ważne kwestie i przedstawić je w nowym świetle i na podstawie nowych dokumentów.

Prelegenci to znakomici znawcy tematyki związanej z ks. Popiełuszką, zajmujący się badaniem jego życia, okoliczności śmierci oraz męczeństwa. Są to: dr Piotr Gontarczyk, prof. Jan Żaryn, prof. Wojciech Polak, ks. prof. Józef Naumowicz,, dr Milena Kindziuk, dr Paweł Skibiński, ks. prof. Tomasz Kaczmarek, ks. dr Antoni Poniński.

Pobierz program

Zajzd absolwentów misjologii ATK/UKSW (18.10. 2014 r.)

Serdecznie zapraszamy na Zjazd absolwentów misjologii ATK/UKSW, który odbedzie się 18 października 2014 r. (sobota), godz. 10.00, ul. Dewajtis 5.

Zjazd rozpoczyna się Mszą Świętą w kościele na Bielanach o godz. 10.00.

Program zjazdu

Sympozjum naukowe: Od dekretu soborowego "Ad Gentes" do adhortacji "Evangelii Gaudium" (17.10.2014)

W ramach przygotowania do Kongresu Misyjnego i Misjologicznego zapraszamy na sympozjum naukowe  pt. Od dekretu soborowego 'Ad Gentes" do adhortacji "Evangelii Gaudium", które odbędzie się 17 października 2014 roku, ul. Dewajtis 5, Aula Jana Pawła II.

 

Pobierz program

Sympozjum naukowe "IDŹ I NAPRAW!" (22.10.2014)

Katedra Teologii Życia Duchowego UKSW i Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza zaprasza na sympozjum "IDŹ I NAPRAW !"- sympozjum o tajemnicy wynagradzania czyli o tym jak wynagradzać we współczesnym świecie. Sympozjum odbędzie się 22 października 2014 r., ul. Dewajtis 5, godz. 9.00.

Pobierz program

Projekty badawcze dofinansowane z NCBIR i NCN. Gratulujemy!

Uprzejmie informujemy, że pracownicy Wydziału  Teologicznego uzyskali dofinansowanie n/w projektów:

  • „Absolwent z kompetencjami” ; 443.739,00 zł    01.10.2014 – 30.09.2015    dr Dominika Żukowska-Gardzińska Wydział Teologiczny  DOFINANSOWANIE. LICZBA PUNKTÓW: 107,5. (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
  • Projektu badawczego pt. „Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej – problematyka ontologiczna i epistemologiczna”; 294.628,00 zł ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Stępień (Narodowe Centrum Nauki)

Dzień organizacyjny dla studentów I roku

Dzień organizacyjny dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Teologicznego odbędzie się w dniu 01 października 2014 r. w Auli Jana Pawła II - obecność obowiązkowa:

godz. 9:00 - spotkanie z Prodziekanem ds. studiów stacjonarnych, immatrykulacja, rozdanie legitymacji dla studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność dziennikarstwo ogólne i komunikacja medialno-kulturowa)

godz. 11: 00 - spotkanie z Samorządem studenckim

godz. 11:30 -  szkolenie BHP

godz. 13:00 - spotkanie z Prodziekanem ds. studiów stacjonarnych, immatrykulacja, rozdanie legitymacji dla studentów studiów jednolitych magisterskich na kierunku Teologia (specjalność teologia ogólna, turystyka krajów biblijnych oraz specjalność nauczycielsko-katechetyczna) oraz studiów drugiego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność komunikacja medialno-marketingowa)

Od godz. 15:00 zajęcia odbywają się zgodnie z planem!

Konferencja naukowa "Pluralizm kulturowy - perspektywa historyczna a współczesność" (16.10.2014, Węgrów)

Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW zaprasza na I ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową doktorów i doktorantów "Pluralizm kulturowy - perspektywa historyczna a współczesność", która odbędzie się16 października 2014 r. w Węgrowie.

Informacja o konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy na kurs medialny „Oswoić media”

- nasze szkolenia „kroimy na miarę”, według potrzeb klienta

- bierzemy pod uwagę specyfikę zawodu i potrzeby uczestników

- wykorzystujemy nasze długoletnie i wszechstronne doświadczenie w pracy w mediach – zarówno w studiu telewizyjnym, jak i w terenie – w sytuacjach stresowych, kryzysowych i niespodziewanych

- naszym atutem są ćwiczenia praktyczne

- ćwiczymy do skutku, przed kamerą, najtrudniejsze sytuacje, które mogą mieć miejsce w praktyce

Grupa: 8 osób

Terminy: 22-23 listopada 2014 r.; 7-8 lutego 2015 r., 18-19 kwietnia 2015 r.

Cena: 2 500 zł

Miejsce:

Pracownia Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych im. Ks. Prof. A. Lewka

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Zapisy: dr Małgorzata Laskowska, Koordynator Pracowni – tel. 503 169 288; m.laskowska@uksw.edu.pl

Stypendium im. Jana Pawła II dla studentów uczelni warszawskich

30 września br. mija termin składania wniosków o Stypendium im. Jana Pawła II dla maturzystów i studentów uczelni warszawskich.Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to konkurs, który przyciąga i skupia najróżniejszych młodych ludzi. To, co ich łączy, to niebywała aktywność i chęci, by iść do przodu, rozwijać się, ale jednocześnie dostrzegać drugiego człowieka. Stypendystą może zostać każdy, kto oprócz kryteriów formalnych (odpowiedniego dochodu i średniej), twórczo angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy czy projekty, bierze udział w wolontariacie akcyjnym czy długoterminowym, odnosi sukcesy na polu naukowym, sportowym czy artystycznym…Więcej informacji: http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/kto-moze-otrzymac-stypendium/

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach