Konkurs na logo Pracowni Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych im. ks. prof. A. Lewka (do 05.05.2014)

Wydział Teologiczny UKSW organizuje konkurs na logo Pracowni Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych im. ks. prof. A. Lewka.

Celem konkursu jest jest wyłonienie najlepszego projektu logotypu Pracowni Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych UKSW w Warszawie.

Adresatami konkursu są studenci oraz pracownicy UKSW.

Laureat Konkursu otrzymuje nagrodę w postaci kilku voucherów na dowolne spektakle w Teatrze Capitol oraz Pendrive UKSW (8GB).

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do 5 maja 2014 r.

Nagroda zostanie wręczona podczas otwarcia Pracowni 28 maja 2014 r.

Regulamin konkursu

Życzenia Wielkanocne Dziekana Wydziału Teologicznego ks. prof. UKSW dra hab. Piotra Tomasika

        Zmartwychwstanie Chrystusa nie jest owocem spekulacji czy jakiegoś doświadczenia mistycznego: jest to wydarzenie, które z pewnością wykracza poza historię, ale które dokonuje się w dokładnej chwili dziejowej i pozostawia w niej niezmywalną pieczęć. Światło, które oślepiło straże, czuwające przy grobie Jezusa, przeniknęło czas i przestrzeń. Jest to światło odmienne, Boskie, które rozerwało ciemności śmierci i wprowadziło na świat blask Boga, blask Prawdy i Dobra.

            Tak jak promienie słońca na wiosnę sprawiają, że wyrastają i otwierają się pąki na gałęziach drzew, podobnie promieniowanie, bijące od Zmartwychwstania Chrystusa, nadaje siłę i znaczenie wszelkiej nadziei ludzkiej, wszelkiemu oczekiwaniu, pragnieniu i planowi.

 (Benedykt XVI, Orędzie Wielkanocne, 24.04.2012)

Składam serdeczne życzenia radości z faktu, że Pan żyje, że pokonał zło, że nas oświeca, byśmy poznali Prawdę i doszli do Życia, które się nigdy nie kończy.

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW

ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik

Warszawa, Wielkanoc 2014 roku

Zmarł ks. prof. dr hab Stanisław Olejnik

16 kwietnia 2014 r. zmarł śp. ks. prof. dr hab. Stanisław Olejnik

Tytuł profesora nadzwyczajnego ks. Stanisław Olejnik uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1973 roku, a profesora zwyczajnego w 1980 roku. Prowadził bogatą działalność naukową z zakresu etyki filozoficznej i teologii moralnej. Na ATK zainicjował teologię duchowości chrześcijańskiej jako odrębny kierunek studiów. Przez dwie kadencje był dziekanem i prodziekanem Wydziału Teologicznego ATK w Warszawie.

Msza święta pogrzebowa będzie odprawiona w środę 23 kwietnia 2014 r. o godz. 10 w katedrze włocławskiej, po czym  Zmarły zostanie pochowany na cmentarzu w Kaliszu. Tam też w Bazylice Św. Józefa tego samego dnia o godz. 16 rozpocznie się będzie Msza święta, po czym na Cmentarzu Tynieckim przy ul. Łódzkiej odbędzie się pogrzeb.

Najbliższym składamy wyrazy wspołczucia i jednoczymy się w modlitwie.

Requiescat in pace!

                                                                                Dziekan i Rada Wydziału Teologicznego

Informacje dot. dyżurów Dziekana ks. prof. UKSW dra hab. Piotra Tomasika w okresie 16.04.2014-07.05.2014

Zmiany dyżurów

W dniu 16.04.2014 dyżur Dziekana w godz. 8.00-9.00

Dyżur z dnia 23.04.2014 przeniesiony na 24.04.2014 w godz. 9.00-10.00

Odwołane dyżury

Dyżury w dniu 30.04.2014 i w dniu 07.05.2014 są odwołane.

FENIKS 2014 w kategorii "Multimedia", FENIKS 2014 w kategorii "Publicystyka religijna", Wyróżnienie w Kategorii "Książka autora zagranicznego"

Informujemy, że produktowi "Multimedialna katecheza dla dzieci w wieku 5-9 lat", który jest efektem twórczej pracy konsorcjum, w skład którego wchodzą:  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Cogito Lab, Yang Digital Planet, przyznano prestiżową nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2014  w kategorii "Multimedia". Uroczyste wręczenie statuetki odbyło się  w sobotę 5 IV 2014 r. 

Serdeczne podziękowania za wkład  pracowników  naszego Wydziału: ks. dra Rafała Bednarczyka, ks. dra Dariusza Kurzydło, dra Mateusza Tutaka oraz doktorantki Doroty Sys.

Prestiżową nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2014 w kategorii "Publicystyka religijna" uhonorowano dr Ewę K. Czaczkowską za książkę "Kardynał Wyszyński. Biografia" .

 

Wśród wyróżnionych jest również w Kategorii „Książka autora zagranicznego” publikacja „Chrześcijaństwo a judaizm rabiniczny. Historia początków oraz wczesnego rozwoju” pod redakcją Hershel Shanks, w przekładzie Waldemara Chrostowskiego (Oficyna Wydawnicza VOCATIO).

 

Serdecznie gratulujemy.

Nagroda im. Ks. Prof. Adama Duraka - informacje

Infromacje dotyczące Nagrody imieniem Księdza Profesora Adama Duraka można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego: http://tnfs.pl/nagrody/

Rekrutacja na program MOST

Szanowni Państwo,

w najbliższym czasie (15 kwietnia - 15 maja) rusza kolejna tura rekrutacji na Program MOST - program mobilności krajowej.

Link do strony MOST na serwerze UKSW http://ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/program-most.

Koordynatorem Programu MOST w UKSW jest Beata Karpiuk, tel 22 561 89 07, Dewajtis 5, pok. 038

Co łączy Polskę i Turcję? Kultura, religia, polityka. Konferencja naukowa (10.04.2014)

W imieniu pracowników Instytutu Dialogu Kultury i Religii, studentów oraz doktorantów, a także swoim serdecznie zapraszam na Konferencję Naukową zorganizowaną w ramach obchodów 600 lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski i Turcji, zatytułowaną
Co łączy Polskę i Turcję? Kultura, religia, polityka

Konferencja, której współorganizatorem jest Dunaj Instytut Dialogu rozpocznie się o godzinie 10.00 w czwartek 10 kwietnia 2014 r. w Auli Muzycznej (sala 116) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5.

Grupa zobowiązana do uczestnictwa i nazwisko pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego zobowiązanego do opieki nad grupą studentów:

re 1, re 2, re 3 w godz. 10.00-15.00 – dr Aldona Piwko

tb2 – od 11.30-15.00 – ks. dr M. Mejzner

to1 – od 11.15-13.15 – ks. dr M. Mejzner

Wymiar punktów za uczestnictwo: 0,25 ects

 

Pobierz program

Konkurs dla kandydatów

Wydział Teologiczny UKSW organizuje Konkurs dla kandydatów, zatytułowany "Świętość w codzienności według Jana Pawła II".

Celem Konkursu jest zachęcenie uzdolnionej młodzieży do zapoznania się z tematyką teologiczną z ukierunkowaniem na podjęcie studiów na Wydziale Teologicznym UKSW na jednym z proponowanych kierunków.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych.

Formą pracy konkursowej jest reportaż w formie pisanej, fotograficznej, dźwiękowej lub filmowej.

Nagrodą główną w Konkursie jest 90-dniowy bilet ulgowy (studencki) na okaziciela na komunikację miejską w Warszawie (1. i 2. strefa).

Zobacz regulamin konkursu.

Pobierz plakat konkursowy.

Zaproszenie na 2-tygodniowy letni angielskojęzyczny kurs Modern Hungary

Uniwersytet w Debreczynie zaprasza na 2-tygodniowy letni angielskojęzyczny kurs Modern Hungary (6 ECTS). Koszty kursu, zakwaterowania i wyżywienia może pokryć stypendium Hungarian Scholarship Board. Więcej informacji o tym i innych węgierskich „summer courses” na stronach:

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach