Informacja dla doktorantów pierwszego roku stacjonarnych studiów doktoranckich na WT UKSW - konkurs dla uczestników studiów doktoranckich na stypendia

Wydział Teologiczny ogłasza konkurs dla uczestników studiów doktoranckich na stypendia z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych. Zadanie badawcze, które jest przedmiotem konkursu powinno dotyczyć realizacji badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.  W tym roku akademickim stypendia te w liczbie ośmiu są dedykowane wyłącznie dla doktorantów pierwszego roku, którzy nie otrzymali stypendiów doktoranckich i z dotacji podmiotowej. Miesięczna kwota tych stypendiów jest równoważna stypendiom doktoranckim. Ci z Państwa, którzy chcą przystąpić do tego konkursu są proszeni o zapoznanie się z jego Regulaminem, wypełnienie Wniosku (Załącznik nr 1) i złożenie go do Dziekanatu studiów doktoranckich (do s. mgr Łucji Niewińskiej) do dnia 19 stycznia 2018 r. Proszę również zapoznać się z załącznikami dotyczącymi Sprawozdania z realizacji zadania badawczego (Załącznik nr 3) oraz z treścią Umowy (Załącznik nr 2), którą będą podpisywać osoby uzyskujące stypendium.

Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

Kierownik Studiów Doktoranckich

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów badawczych - Wniosek

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów badawczych - Umowa

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów badawczych - Sprawozdanie

Regulamin stypendiów badawczych

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach