Praktyki na Wydziale

Uchwała w sprawie praktyk studentów na WT, 23.06.2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne

Co będziesz robić po teologii?? - słyszą często studenci tego kierunku. Niektórzy snując plany na przyszłość wspominają o pracy na stanowisku katechety. Warto jednak pamiętać, iż same studia teologiczne nie uprawniają do otrzymania misji kanonicznej, czyli skierowania do nauczania religii. Poza pełnym wykształceniem teologicznym, niezbędne jest odbycie przygotowania katechetyczno-pedagogicznego.

Przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne jest przygotowaniem do pracy w charakterze nauczyciela religii. Przygotowanie to ma na celu ?nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin? (zob. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii, § 4, ust. 1). Dla studentów specjalności nauczycielsko-katechetycznej przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne odbywa się w toku studiów. Studenci pozostałych specjalności na kierunku ?teologia? mają prawo do odbycia kursu, deklarując chęć uczestnictwa i uczestnicząc we wskazanych zajęciach. Przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne ? stosownie do wymagań określonych w Porozumieniu pomiędzy KEP i MEN- obejmuje wykłady i ćwiczenia umieszczone w planie zajęć (kp3 ? wykłady i ćwiczenia obowiązkowe do zaliczenia na III roku studiów, kp4 ? wykłady i ćwiczenia oraz praktyki w szkole do zaliczenia na IV roku studiów, kp5 ? rozliczenie praktyk na V roku studiów). Student realizujący przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne na Wydziale Teologicznym UKSW, bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich, posiada kwalifikacje do nauczania religii na wszystkich etapach edukacyjnych. Rozpoczynając pracę w szkole, ma prawo do podnoszenia swych kwalifikacji w ramach awansu zawodowego.

Proponowany studentom teologii UKSW przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne wpisuje się w formację podstawową katechetów. Pod względem treści i poruszanych zagadnień, odpowiada wymaganiom nakreślonym w Dyrektorium ogólnym o katechizacji: ?w wystarczająco długim czasie podejmuje się najbardziej specyficzne wymiary katechetycznej formacji: orędzie chrześcijańskie, znajomość człowieka i kontekstu społeczno-kulturowego oraz pedagogię wiary (DOK 249).  Wśród uczestników przygotowaniea katechetyczno-pedagogicznego nie może zatem zabraknąć tych, którzy odczytali swe powołanie katechetyczne i pragną w przyszłości wesprzeć wiedzą, umiejętnościami i talentem dzieło katechizacji dzieci i młodzieży.

Wszelkie pytania dotyczące kursu proszę kierować na adres: a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSTWO, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ? praktyki

http://www.media.uksw.edu.pl/index.php?mod=my&id=7056

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TURYSTYKA KRAJÓW BIBLIJNYCH  praktyki

http://turystyka.uksw.edu.pl/?page_id=292

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk /TO,SNK,DMI/ - dr A. Rayzacher-Majewska

dyżury w okresie wakacyjnym będą odbywały sie w sali 4 (Stary Gmach):

28 czerwca godz. 8.00-9.30
6 lipca godz. 10.00-12.00
11 września godz. 9.00-10.00
29 września godz. 8.00-9.00

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk /EMID, DIKS (studia I i II-stopnia) - ks. dr Rafał Leśniczak, ks. dr Krzysztof Marcyński

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk / DIKS (studia I-stopnia) - ks. dr Rafał Leśniczak

Poniedziałek, 18 września 2017, godz. 11-12 - sala 418
Poniedziałek, 2 października 2017, godz. 10.00-11.00 - sala 418
 
każdy wtorek (w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne) - godz. 11.30-12.30 - pok. 418
W przypadku konieczności spotkania się w innym terminie pełnomocnik Dziekana prosi o kontakt poprzez pocztę elektroniczną: r.lesniczak@uksw.edu.pl
 
 
 
Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk  /RE/- ks. dr hab. T. Szyszka
 
dyżur:
kontakt: e-mail
 
Dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk  /TKB/ - dr B. Strzałkowska
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach